| English
 
اخبار واحدهای ثبتی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نظرات: 0 نظر نمایش: 1270 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)
افزایش 989 درصدی صدور اسناد مالکیت مربوط به ماده 21 قانون ثبت در اداره ثبت نجف آباد

افزایش 989 درصدی صدور اسناد مالکیت مربوط به ماده 21 قانون ثبت در اداره ثبت نجف آباد

به گزارش روابط عمومی؛ حسین زمانی اعلام کرد: با بررسی در نمودار مربوط به صدور سند در اجرای ماده 21 قانون ثبت مشخص شد، اداره ثبت نجف آباد از سال 1392 تا 1396 در مجموع 989 درصد پیشرفت در این زمینه داشته است. 

رییس اداره ثبت نجف آباد تشریح کرد: این اداره به ترتیب در سال 93 نسبت به سال قبل از آن 257 درصد، سال 94 در مقایسه با سال 93 میزان 80 درصد، سال 95 نسبت به 94 معادل 41 درصد و در سال 96 نسبت به سال 95، به میزان 17 درصد پیشرفت در زمینه صدور اسناد مالکیت راجع به ماده 21 داشته است. زمانی تعداد این اسناد در سال 92 را 126 سند اعلام کرد و گفت: در سال 96 این تعداد به 1347 سند افزایش یافته است.

 ایشان مجموع این پشرفت از سال 92 لغایت 96 را برابر با 989 درصد اعلام و اظهار داشت: این افزایش صدور سند در نوع خود قابل توجه بوده است. زمانی کسب این موفقیت در اداره ثبت نجف آباد را حاصل تلاش و پشتکار تمامی کارمندان و وجود یک برنامه ریزی دقیق دانست.کد; 650
گروه: نجف آباد