| English
 
تازه های فناوری
04
تفاهم نامه در خصوص دفاتر و اوراق
به پيوست تصوير تفاهم نامه شماره 842/92/103 مورخ 2/2/92 منعقد شده با كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان در خصوص تهيه و خريد دفاتر و اوراق مورد نياز دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق توسط كانون سردفتران و دفترياران به اعلام میگردد. بديهي است كليه مفاد تفاهم نامه از تاريخ 11/2/92 اجرايي و لازم الاجرا مي باشد.دریافت ضمیمه


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |