ثبت نام | English
آگهی های ثبتی
  نوع آگهی شماره آگهی
  از تاریخ
انتخاب تاریخ
 
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
 
  شماره صفحه نشر آگهی شماره نشر آگهی
   مرجع صادر کننده آگهی مرجع نشر آگهی
  تاریخ نشرآگهی  
انتخاب تاریخ
   
  متن آگهی  
       
آخرین آگهی های منتشر شده
نوع آگهی: آراء قانون ساماندهي(ماده 133)  
شماره آگهی: 1395/16/323626 تاریخ آگهی: 1395/10/29
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر شماره نشر آگهی: 1395/16/323626
تاریخ نشر آگهی: 1395/10/29 شماره صفحه نشر آگهی: 1
متن آگهی:
     
نوع آگهی: آراء قانون تعيين تکليف  
شماره آگهی: 2818 تاریخ آگهی: 1395/09/28
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2818
تاریخ نشر آگهی: 1395/09/28 شماره صفحه نشر آگهی: 06
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 2806 تاریخ آگهی: 1395/09/17
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2806
تاریخ نشر آگهی: 1395/09/17 شماره صفحه نشر آگهی: 5
متن آگهی:
     
نوع آگهی: آراء قانون تعيين تکليف  
شماره آگهی: 2804 تاریخ آگهی: 1395/09/15
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2804
تاریخ نشر آگهی: 1395/09/15 شماره صفحه نشر آگهی: 9
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 959210211130778 تاریخ آگهی: 1395/09/03
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک خوروبیابانک    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه زاینده رود شماره نشر آگهی: 2022
تاریخ نشر آگهی: 1395/09/20 شماره صفحه نشر آگهی: 6
متن آگهی:
     
صفحه:1 از 287
تالار گفتگو

در صورتیکه در مورد سامانه آگهی های ثبتی سوالی داشتید یا تجربیاتی داشتید که برای دیگران مفید است در این پست پیغام بگذارید. با تشکر

پست سامانه الکترونیکی آگهی های ثبتی در تالار گفتگو

آمار بازدید
بازدید صفحه: 29895