| English
 
آگهی های ثبتی
  نوع آگهی شماره آگهی
  از تاریخ
انتخاب تاریخ
 
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
 
  شماره صفحه نشر آگهی شماره نشر آگهی
   مرجع صادر کننده آگهی مرجع نشر آگهی
  تاریخ نشرآگهی  
انتخاب تاریخ
   
  متن آگهی  
       
آخرین آگهی های منتشر شده
نوع آگهی: آراء قانون ساماندهي(ماده 133)  
شماره آگهی: 139785602013001768 تاریخ آگهی: 1397/12/01
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر شماره نشر آگهی: 1397-1768
تاریخ نشر آگهی: 1397/12/01 شماره صفحه نشر آگهی: 1
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 2634 تاریخ آگهی: 1397/11/23
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه زاینده رود شماره نشر آگهی: 2634
تاریخ نشر آگهی: 1397/11/23 شماره صفحه نشر آگهی: 4
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 139785602013001657 تاریخ آگهی: 1397/11/08
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر شماره نشر آگهی: 1397-1657
تاریخ نشر آگهی: 1397/11/08 شماره صفحه نشر آگهی: 1
متن آگهی:
     
نوع آگهی: آراء قانون ساماندهي(ماده 133)  
شماره آگهی: 139785602013001655 تاریخ آگهی: 1397/11/08
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر شماره نشر آگهی: 1397-1655
تاریخ نشر آگهی: 1397/11/08 شماره صفحه نشر آگهی: 1
متن آگهی:
     
نوع آگهی: آراء قانون ساماندهي(ماده 133)  
شماره آگهی: 139785602013001654 تاریخ آگهی: 1397/11/08
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر شماره نشر آگهی: 1397-1654
تاریخ نشر آگهی: 1397/11/08 شماره صفحه نشر آگهی: 1
متن آگهی:
     
صفحه:1 از 313
تالار گفتگو

در صورتیکه در مورد سامانه آگهی های ثبتی سوالی داشتید یا تجربیاتی داشتید که برای دیگران مفید است در این پست پیغام بگذارید. با تشکر

پست سامانه الکترونیکی آگهی های ثبتی در تالار گفتگو

آمار بازدید
بازدید صفحه: 41603