| English
 
راهنمای ارسال ایمیل با Outlook

جهت چک کردن E-mailاز طریق outlook می­بایستی ابتدا ID مورد نظر را از طریق webmail ایجاد کرده (طبق مراحلی که در قسمت مربوطه توضیح داده شده) سپس از منوی Tools گزینه­ی E-mail account را انتخاب کرده

 راهنمای ارسال ایمیل با outlook  

و از پنجره باز شده گزینه Add a new e-mail account را انتخاب و دکمه Next را کلیک می کنیم.

   

 و در پنجره بعدی گزینه pop3 را انتخاب کرده و سپس Next می کنیم.

 راهنمای ارسال ایمیل با outlook  

 و وارد پنجره  Internet E-mail setting (pop3) می­شویم و در قسمت user information اطلاعات نام user و E-mail را وارد کرده و سپس در قسمت server information اطلاعات pop3 و SMTP را بصورت زیر وارد می کنیم : Mail.yourdomain.passwand سپس در قسمت Logon Information در باکس username ، E-mail را بصورت کامل وارد می کنیم و در باکس password رمز E-mail را می نویسیم 

 راهنمای ارسال ایمیل با outlook

سپس جهت تنظیمات بیشتر روی دکمه more setting کلیک می کنیم و در Tab page اول یعنی general ، E-mail را وارد می کنیم و در Tabpage بعد یعنی outgoing server گزینه اول یعنیmy outgoing server (SMTP) requires authentication را تیک می­زنیم و سپس ok می کنیم.

 راهنمای ارسال ایمیل با outlook 

نکته : همانطور که مطلع  هستید روند  را تیک می زنیم به این صورت است کهmail ها را از روی web پاک می­کند و در  outlookشما  downloadمی­کند. چنانچه بخواهید یک  mailکپی از  شمادر webmail نگهداری شود در Tabpage آخر یعنی  advanced گزینه Leave a copy of messages on the server را تیک می زنیم.

 راهنمای ارسال ایمیل با outlook