| English
 
اخبار اداره کل

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نظرات: 0 نظر نمایش: 3936 مرتبه امتیاز 3   (Article Rating)
نشست روسای واحدهای ثبتی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان

نشست روسای واحدهای ثبتی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان

آخرین نشست روسای واحدهای ثبتی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان درسال جاری ،بمنظورتشریک مساعی وحل مشکلات واحدهای ثبتی تابعه با محوریت اجرای دقیق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی در شهرستان خوراسگان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی ثبت استان اصفهان، دراین نشست که مدیرکل ، معاونین ، روسا، مسئولین ، کارشناسان ودبیران هیات قانون تعیین تکلیف حضور داشتند محمد مجنون دراین نشست ضمن خیرمقدم ، پیشاپیش فرارسیدن سال نو را به حضار تبریک وتهنیت گفت .
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان دراین نشست ، با تاکید بر اهتمام وتلاش مضاعف درانجام امور ثبتی درسال آتی ، مطالبی را درخصوص نقاط قوت وضعف عملکرد واحدهای ثبتی درسال 91 بیان وتذکرات لازم را درخصوص اجرای دقیق قانون تعیین تکلیف ... باتوجه به آئین نامه ها ، بخشنامه ها واطلاعیه های صادره مرتبط بااین قانون توسط سازمان ثبت ایراد کرد.
وی درادامه افزود: دراجرای قانون تعیین تکلیف ... ،رعایت ماده پنج آیین نامه توسط دبیرا ن هیات الزامیست ومیبایستی دراسرع وقت به آن عمل گردد
محمد مجنون خطاب به روسا ومسئولین ، تاکید کرد : مبنا و محور انجام امور ثبتی با ید براساس اهداف عالی سازمان ثبت باشد .وی افزود: به روز رسانی اطلاعات بانک جامع املاک یکی از اولویت های اول سازمان درسال 92است که تحقق آن مستلزم تلاش بیشتری است .
محمد مجنون، خواستار نظا رت دقیق روسای ادارات ثبت برکلیه امور ثبتی وتشکیل جلسات باکارکنان درجهت مرتفع کردن مشکلات شد وی افزود: واحدهای ثبتی تابعه موظفند کمافی السابق براساس برنامه زمانبندی مشخص شده ازدفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق سرکشی وبازرسی بعمل آورده وگزارش با زرسی راعینا"به اداره کل ارسال نمایند..
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان درادامه سخنانش به موارد مهمی ازقبیل ،بروزرسانی اطلاعات املاک اعم ازثبت شده ودرجریان ثبت، اقدام به بخشنامه سازمان ثبت مبنی بروارد نمودن اطلاعات مربوط به وصولی اسناد لازم الاجرا ، نظارت وکنترل هزینه های استعلامات دفاتر اسناد رسمی ، ایجاد ارتباط بادفاتر دادگاهها ، صرفه جویی درهزینه ها وتلاش متصدیان املاک درافزایش توان کا ری درخصوص بانک جامع املاک... تاکید خاص کرد .
فخاری معاون اموراسنا د دربخش امور ا سنا د تذکراتی را گوشزدکرد وگفت : درخصو ص با زرسی دفاتر باید طبق قانون وبصورت دوره ای وبارعایت تقویم تنظیم شده نظارت انجام گیرد. وی دراین نشست به نکا تی ازقبیل کنترل ونظارت درآمدها وحق الثبت ها وکنترل ونظارت هزینه های استعلاما ت، امحاء پرونده های مختومه اجرا ، قراردادهای پستی مشتمل برخدمات درزمینه تقاضا وپلمپ دفاتر وپاسخ استعلام وآموزش وآشنایی بازرسان و روسا با نرم افزار جدید اجرا درسطح استان اشاره کرد.
منصورنادری معاون اموراملاک : دراین نشست ضمن تبریک سا ل نو گفت : با توجه به اینکه سال91 سالی پرتلاش وپرفراز ونشیب بوده است درسال آتی کارسخت تراست و اولویت اول سازمان درانجام امورثبتی درخصوص اجرای قانون الحاقی وبه روزرسانی اطلاعات بانک جامع املاک، املاک ثبت شده ودرجریان ثبت است .
وی افزود:برای اجرای دقیق این قانون درسال 92 باتوجه به کمبود نیروانسانی نیازمند به همکا ری وتلاش مضاعف روسا و اعضای هیاتها هستیم واگر دراین زمینه مشکلی وجود دارد باید هرچه سریعتر مرتفع گردد .
معاون پشتیبانی وبرنامه ریزی نیز دراین جلسه به بحث درزمینه اعتبارات وهزینه های جاری (اداری ، رفاهی وعمرانی) ونیروی جدیدالا ستخدام پرداخت.
مالکی مسئول واحد فناوری اطلاعا ت اعلام کرد: نرم افزار بانک جامع املاک وکاداستر درحال تغییراست و نرم افزار جدید املاک طراحی شده ودراداره ثبت شما ل غرب تهران(قلهک ) پیاده سازی وپایلوت شده است وانشاء ا... این نرم افزار درفروردین 92 دراداره ثبت اسناد واملاک منطقه شمال اصفهان نیز پیاده سازی خواهد شد. وی درادامه به نقاط قوت وضعف این نرم افزار اشاره کرد و ازکلیه روسای واحدهای ثبتی خواست تاطبق برنامه زمان بندی ابلاغ شده نسبت به رفع مشکلات احصاء شده دربانک اطلاعات املاک ادارات ثبت اقدام کنند.
کد; 90
گروه:

امتیاز بندی
آمار بازدید
بازدید صفحه: 751260