| English
 
اخبار اداره کل

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نظرات: 2 نظر نمایش: 4339 مرتبه امتیاز 8   (Article Rating)
ثبت نام اینترنتی 88هزارو249 نفرمتقاضی درخواست صدور سند مالکیت

ثبت نام اینترنتی 88هزارو249 نفرمتقاضی درخواست صدور سند مالکیت

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان اصفهان درگفت وگو باخبرگزاری ایرنا ،گفت: با اجرایی شدن قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی از اول آبانماه سال جاری تاکنون: 88 هزار 249 فقره در خواست درحوزه های ثبتی استان درسایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ثبت نام اینترنتی شده است.
وی افزود: ازاین تعداد 80هزار و769فقره ساختمان و3909فقره مربوط به زمین های مزروعی و 4471فقره باغ بوده است.
بیشترین درخواست ثبت نام اینترنتی مربو ط اداره ثبت اسناد واملاک شمال غرب وغرب وشمال شرق میباشد

کد; 84
گروه:

امتیاز بندی
آمار بازدید
بازدید صفحه: 751294