اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] تعداد نظرات: 12 نظر بازدید: 5417 مرتبه امتیاز 13   (Article Rating)
فرم درخواست ثبت ملک

فرم 1

درخواست ثبت ملك

رياست محترم اداره ثبت .....................احتراماً نظربه اينكه ............. دانگ مشاع ازششدانگ پلاك ...................واقع در..................... تاكنون قبول تقاضاي ثبت نشده واينجانب .............................. مالكيت وتصرفات لازم رادارم عليهذابه پيوست مدارك ذيل تقديم مي گرددمستدعي است نسبت به قبول تقاضاي ثبت آن اقدام فرماييد.

1-فتوكپي مصدق قولنامه

2- استشهاديه محلينام وامضاء مالك

کد:  19
گروه: املاك