اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 970 مرتبه امتیاز 15   (Article Rating)
مدیر کل ثبت استان اصفهان در بازدید از محل اجرای پروژه آرشیو کاشان مطرح نمود: اجرای کامل پروژه آرشیو الکترونیکی پروند‌های ثبتی گام مهمی در ارتقاء بهره‌وری و تعامل بیشتر بین عرضه و تقاضای خدمات ثبتی استمدیر کل ثبت استان ضمن بازدید از مرحله اجرای پروژه آرشیو پرونده‌‌های ثبتی خمینی‌شهر و کاشان از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه  قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ثبت استان اصفهان؛ علی بهبهانی در این بازدید برسرعت بخشیدن در اجرای پروژه آرشیو تأکید نمود و خاطر نشان کرد: علاوه بر سرعت اجرای طرح کیفیت الکترونیکی شدن پرونده‌های ثبتی نیز بسیار حائز اهمیت است. ایشان ضمن نظارت میدانی بر اجرای پروژه در خصوص سرعت و کیفیت آن نیز دستوراتی را نیزصادر نمود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان؛ در خلال این بازدیدها ضمنحضور در اداره ثبت کاشان با رؤسا و مسؤولین بایگانی و فناوری واحدهای ثبتی کاشان،آران و بیدگل، قمصر، نطنز و بادرود دیدار نمود و نکاتی را درباره روند اجرای پروژه آرشیو مطرح نمود. ایشان خاطر نشان کرد: استان اصفهان در میان 5 استانی که در کشور به صورت همزمان طرح آرشیو را آغاز نمودند، به عنوان اولین استان توانست گردش فیزیکی پرونده‌های ثبتی در ادارات ثبت را حذف نماید و به جای پرونده‌های فیزیکی ازنسخه الکترونیکی آن در انجام فرآیندهای ثبتی استفاده نماید. وی ابراز خرسندی نمود: روشی که با همفکری و خرد جمعی مجموعه ثبت استان در زمینه رفع نواقص آرشیو در استان اصفهان عملیاتی شده‌است، توسط سازمان ثبت مورد قبول واقع شده و الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها در نظر گرفته شده است. ایشان ادامه داد: الگوسازی استان اصفهان نشان از توان علمی و تخصصی همکاران محترم ما در استان می‌باشد.

وی به برخی از ایده‌های ثبت استان در رابطه با الکترونیکی نمودن پرونده‌های ثبتی اشاره نمود  و توضیح داد:پس از انجام آرشیو اوراق موجود در پرونده‌ها هیچکس حق ندارد به صورت دستی هرگونه خروجی را در پرونده ثبت نماید. ایشان تصریح نمود: هرگونه ایجاد تغییر در پرونده ثبتی پس از الکترونیکی شدن آن بدون درج در اطلاعات رایانه ای، موجب اختلاف درپرونده فیزیکی و الکترونیکی شده و این تناقض باعث ‌می‌شود اطلاعات موجود برای نماینده و کارمندان ثبت غیرقابل استناد گردد. ایشان با تأکید بر اینکه خط قرمز ما پس از اجرای کامل آرشیو عدم خروج پرونده از بایگانی و گردش آن در اداره است، اظهارداشت: در صورتی که نماینده و یا هریک از کارمندان ذیربط به دلیل حجیم بودن اوراق پرونده به نسخه فیزیکی آن احتیاج داشت؛ صرفاً می‌تواند در محل بایگانی اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج و از خارج کردن پرونده از بایگانی خودداری نماید.

بهبهانی اجرای طرح پیشخوان در منطقه ثبت جنوب اصفهان برای اولین بار در کشور را نتیجه خرد جمعی و بهره گیری از ایده‌های جدید برشمرد و آن را تجربه بسیار ارزشمندی در طراحی فضای ادارات دانست و تشریح نمود: در این طرح، امکان مراجعه ارباب رجوع به واحدهای بایگانی و دفتر املاک وجود ندارد و خدمات متنوع ثبتی در پیشخوان‌های مستقر در طبقات اول و دوم به مراجعه کنندگان ارائه می‌گردد. ایشان افزود: در این نوع طراحی، دسترسی به رئیس و معاون اداره نیز بسیار راحت خواهد بود.

ایشان خطاب به همکاران خود گفت: آرشیو پرونده‌های ثبتی یک کار مازاد اداری نیست و اقدامی است که موجب جلوگیری از اتلاف وقت، تسریع در رسیدگی به کارارباب رجوع، جلوگیری از مفقود شدن پرونده‌های ثبتی و ... خواهد شد. وی با اشاره به اینکه بنابر تصمیمات کلان کشور تکالیف جدیدی مانند قبول تقاضای اجرای مهریه صرفاًدر اجرای ثبت به عهده واحدهای ثبتی محول خواهد شد، لذا الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبتی از جمله آرشیو پرونده‌ها می‌تواند موجب جلوگیری از ایجاد اختلال در کارادارات گردد.

مدیرکل ثبت استان اصفهان؛ با تأکید بر اینکه اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات الکترونیکی و فعال کردن دفاتر اسناد رسمی برای قبول برخی تقاضاها و حذف گردش فیزیکی پرونده وارباب رجوع در ادارات از شاخص های ارائه خدمات غیرحضوری به مردم است، آرشیو پرونده‌های ثبتی را فرصتی طلایی برای از بین بردن بن بست‌ها و کمبودهای موجود توصیف کرد. ایشان استانداردسازی و تفکیک پرونده‌های اصلی از ضمنی در فرآیند آرشیو را بستر اولیه و مقدماتی در اجرای این طرح آرشیو دانست و خاطر نشان کرد: بدون استانداردسازی و جداسازی پرونده‌ها، طرح مهم آرشیو بی ثمر خواهدبود و با مخاطب قراردادن روسا ومسوولین ادارات ثبت حاضر در جلسه، بر تحقق کامل این امر تأکید نمود.

کد:  674
گروه: اطلاعیه ها